ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาววิภาวี แสงธนู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู ส่งนักเรียนระดับ ปวช.2 ขึ้นรถที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด จำนวน 36 คน

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 16 มี.ค.2567,08:41 น. อ่าน: 138 ครั้ง