คณะกรรมการ วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร

..........................