วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาววิภาวี แสงธนู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู ส่งนักเรียนระดับ ปวช.2 ขึ้นรถที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด จำนวน 36 คน