ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.ปณวรรต กุลตังวัฒนา ประธานอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมด้วย นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก บริษัท สะหวัน แปซิฟิกกา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ บริษัท Coilcraft Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 16 มี.ค.2567,08:12 น. อ่าน: 142 ครั้ง