ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้แมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 22 มี.ค.2567,14:24 น. อ่าน: 133 ครั้ง