ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวกัญญาพัชร โสดา ผู้ช่วยงานทวิภาคีฯ และนางสาววีรวัลย์ เมืองศรีสุข เจ้าหน้าที่ทวิภาคีฯ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 9 มี.ค.2567,10:05 น. อ่าน: 128 ครั้ง