ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้ารายงานตัว และมอบตัว รอบโควตาและโควตาภายใน ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รูปภาพ1 รูปภาพ2

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 8 ก.พ.2567,07:10 น. อ่าน: 66 ครั้ง