ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รูปภาพ1 รูปภาพ2 รูปภาพ3

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 8 ก.พ.2567,06:57 น. อ่าน: 1261 ครั้ง