ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 30 มกราคม 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ในอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ดาว์นโหลดอัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 31 ม.ค.2567,07:08 น. อ่าน: 88 ครั้ง