ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นางปวันรัตน์ ขันแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดสมรรถนะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 31 ม.ค.2567,06:51 น. อ่าน: 82 ครั้ง