ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกสร้างงานสร้างอาชีพการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร Open house จากธัญญะสู่มุกดาหาร โดยมี โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ช่วยเหลืองานภายในโครงการฯ และตามจุดบูธนิทรรศการ ณ อาคารรวมใจ บ้านดานคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลดรูปภาพ

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 10 มิ.ย.2567,11:41 น. อ่าน: 29 ครั้ง