ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2568-2572 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567-1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์-อีสท์ เอเซีย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดรูปภาพ

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 3 มิ.ย.2567,10:42 น. อ่าน: 41 ครั้ง