ชื่อ - นามสกุล :นายพิศิษฐ์ พลแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร