วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.mec.ac.th Wed, 20 Mar 2019 15:17:49 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.45 น. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับนักกีฬาและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาให้วิทยาลัย http://www.mec.ac.th/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.mec.ac.th/http://www.mec.ac.th/icon/news_1532309233.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.45 น.
นายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับนักกีฬาและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาให้วิทยาลัย

1532309233
ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย - เวียดนาม ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหารปีการศึกษา2560 http://www.mec.ac.th/?name=news&file=readnews&id=28 http://www.mec.ac.th/http://www.mec.ac.th/images/icon/Apps.png

ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย - เวียดนาม ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหารปีการศึกษา2560

1499766266
ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย - เวียดนาม ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร http://www.mec.ac.th/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.mec.ac.th/http://www.mec.ac.th/images/icon/Apps.png

ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย - เวียดนาม ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร

1499409381
คำสั่ง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป ระดับ ปวช. และ ปวส. http://www.mec.ac.th/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.mec.ac.th/http://www.mec.ac.th/icon/news_1490256128.jpg

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป ระดับ ปวช. และปวส.

1490256128