[ aranchaya ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อรัญชญา นามฮุง
ชื่อเล่น : 
เอิร์น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
31/8/2545
อายุ : 
19
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
aranchaya@gmail.com  
ที่อยู่ : 
462 ม.3 ต.มุกดาหาร
อำเภอ : 
อ.เมือง
จังหวัด : 
มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 
49000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0909073514
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา