ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more