มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวสุพรรษา วงศ์แสง นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี วันท

Read more