ข่าวประกาศ
  • ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ1
  • ประกาศวิทยาลัย ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ไฟล์แนบ1
  • โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ ลงชื่อได้ที่ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่20-24 พฤศจิกายน 2566 ไฟล์แนบ1
  • ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ไฟล์แนบ1
  • แจ้งกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.มุกดาหาร ไฟล์แนบ1
  • การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัย กับ ASSIST ไฟล์แนบ1
อ่านทั้งหมด...
แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบ1

แผนพัฒนการจัดการสถานศึกษา 2564-2567
ไฟล์แนบ1

รายงานผลดำเนินงาน 2564
ไฟล์แนบ1
ลิงค์: งานวางแผนและงบประมาณ